SILO CHỨA, PHỄU CHỨA NGUYÊN LIỆU

Khả năng chứa có đường kính đến 3m thể tích tới 50m3 Các Silo chứa là một phần không thể thiếu của bất kỳ hệ thống vận chuyển vật liệu lớn nào. Luôn có sẵn vật liệu và khả năng mua vật liệu với số lượng lớn giúp giảm thiểu lãng phí và mở ra không gian sàn có giá trị.

0357499816

Trulli